UPM Yhteismetsien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on 6896 hehtaaria.

Tutustu toiminta-alueiden taloudellisiin tunnuslukuihin sekä puusto- ja kasvupaikkatietoihin. Lue lisää myös sijoitustuoton laskentamenetelmästä.