Pohjanmaan yhteismetsän tunnusluvut

Tutustu Pohjanmaan yhteismetsän taloudellisiin tunnuslukuihin sekä puusto- ja kasvupaikkatietoihin. Selitteet löydät sivun alaosasta.

 
 

Taloudelliset tunnusluvut

 

Sijoitustuotto yhteismetsä, %

Sijoitustuotto yhteismetsä, %

(sis. myös kantohinnan muutoksesta johtuvan pystypuuston arvonmuutoksen)

Liikevoitto, euroa / metsämaa ha

Liikevoitto, %

 

Puusto- ja kasvupaikkatiedot

 

Kehitysluokkajakauma, %

 

Puuston kasvu ja hakkuusuunnite, m3/ha/v

Puutavaralajijakauma, %

 

Tukin ja kuidun suhde, m3/ha ja %

Tukin ja kuidun suhde, %

 

Kasvupaikkaluokkajakauma, %

Maaluokan jakautuminen, %

 

Pinta-ala

Pohjanmaan yhteismetsän kokonaispinta-ala on 2107 hehtaaria.