UPM Yhteismetsien sijoitustuotot 2022 julkaistu

19.4.2023 16.05 EEST

Sijoitustuotto on tuottoindeksi, joka kuvaa pääomalle saatua vuotuista tuottoa prosentteina. UPM Yhteismetsät julkaisevat vuotuisen sijoitustuottoprosentin, joka lasketaan saatujen tulojen, toiminnan kustannusten, nettokasvun arvon ja pääoman suhteen.

Yhteismetsän tuloksen rakenne muodostuu kirjanpidon liiketuloksesta sekä puuston nettokasvun arvosta. Liiketulos kertoo tuloksen liiketoiminnan kustannusten jälkeen, ennen rahoitustuottoja ja –kuluja sekä veroja. Puustopääoman muutokset huomioidaan nettokasvun arvona.

Nettokasvun arvo on plusmerkkinen, jos tilivuoden aikana puun kasvun arvo on suurempi kuin hakatun puun arvo. Nettokasvu on miinusmerkkinen, jos tilivuoden hakkuun arvo ylittää kasvun arvon. Näin saatu tulos suhteutetaan hakkuuarvona laskettuun puustopääoman kaavamaiseen markkina-arvoon.

Julkaisemme lisäksi sijoitustuottoprosentin, joka sisältää myös laskentavuoden aikana tapahtuneen kantohinnan muutoksesta johtuvan pystypuuston arvonmuutoksen vaikutuksen sijoitustuottoon. Se voi vaihdella vuosittain merkittävästi, ja muutoksen merkitys kokonaistuottoon voi olla suuri myös negatiiviseen suuntaan

Tutustu toiminta-alueiden taloudellisiin tunnuslukuihin

Tutustu selosteeseen sijoitustuoton laskentamenetelmästä