UPM Yhteismetsien monimuotoisuusmittareita julkaistu

19.4.2023 13.33 EEST

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisella tarkoitetaan metsänhoitoa, jolla mahdollistetaan monipuolisen lajiston ja luonnon elinmahdollisuudet metsissämme. Metsän monipuolinen rakenne ja lajisto ovat metsien käytön kannalta tavoiteltavia asioita ja takaavat tuottavan sekä rikkaan metsän tulevillekin sukupolville.

UPM Yhteismetsät varautuvat muuttuvaan ilmastoon huolehtimalla metsän terveydestä ja tekemällä toimenpiteitä monimuotoisuuden lisäämiseksi. Monilajinen ja hyvin hoidettu metsä on vastustuskykyisempi esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Lisäksi sekapuustoinen metsä on yksipuolista metsää tuottavampi, minkä takia metsän monimuotoisuuden vaaliminen on kannattavaa sekä ekologisesti että taloudellisesti.  

Monimuotoisuuden ja metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusten mittaaminen on tiensä alussa. Lisää kehitystä kuitenkin tarvitaan, minkä takia UPM on mukana esimerkiksi lahopuun mittaamiseen liittyvässä kehitystyössä. 

UPM Yhteismetsien verkkosivuilla esitettävät monimuotoisuusmittarit

  • Metsän rakenteen monipuolisuus
  • Metsien sertifioinnin kattavuus
  • Suojelualueiden ja muiden arvokkaiden alueiden määrä
  • Lehtipuun osuus kokonaispuustosta
  • Eri-ikärakenteisesti hoidettavien metsien ala

Tutustu kaikkien UPM:n yhteismetsien monimuotoisuusmittareihin