Yhteismetsien monimuotoisuusmittarit

Metsän rakenne

 

Sertifioitujen metsien osuus

 

Suojelualueet ja muut arvokkaat alueet

 

Suojeluprosentti pitää sisällään suojellun metsätalousmaan ja suojelukohteet, joiden hoito- ja käyttö tapahtuu viranomaisohjein. Viranomaisohjein käsiteltäviä ovat esimerkiksi maakunnallisesti tärkeät maisema-alueet sekä ne Natura 2000 – verkoston alueet, joissa metsätalous on mahdollista.

Suojelun tavoitteena on tunnistaa ekologisesti tärkeimmät kohteet ja jättää ne metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Suojele olosuhteiltaan ainutlaatuisia elinympäristöjä, kuten lähteitä, jyrkänteitä, lehtoja ja puroja.

 

Lehtipuiden osuus


Rauduskoivun ja muiden lehtipuiden tavoiteltava osuus on 20 % metsien runkotilavuudesta. Useammasta puulajista koostuvat metsät ovat vastustuskykyisempiä erilaisia tuhoja vastaan ja ne ylläpitävät paremmin luonnon monimuotoisuutta kuin yhden puulajin metsät. Lisäksi havupuuvaltaisissa metsissä lehtipuusekoitus parantaa maaperän ravinnetaloutta ja siten puiden kasvua.

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät pidetään jatkuvasti peitteisenä. Ne tarjoavat elinympäristön lajeille, jotka ovat sopeutuneet jatkuvasti puustoisena pysyviin metsiin. Eri-ikäisrakenteisissa metsissä ei tehdä avohakkuita, vaan poiminta- tai pienaukkohakkuita. Harvennukset tehdään riittävällä voimakkuudella, jotta kasvutilaa vapautuu alikasvoksen kehittymiselle ja kasvulle.

Eri-ikäisrakenteinen käsittely sopii mm. rehevien turvemaiden korpiin, missä puuston säilyttäminen vähentää ojitustarvetta.

 

FSC –suojelun ja luonnonhoidon yhteenveto

 

Metsän rakenne

 

Sertifioitujen metsien osuus

 

Suojelualueet ja muut arvokkaat alueet

 

Suojeluprosentti pitää sisällään suojellun metsätalousmaan ja suojelukohteet, joiden hoito- ja käyttö tapahtuu viranomaisohjein. Viranomaisohjein käsiteltäviä ovat esimerkiksi maakunnallisesti tärkeät maisema-alueet sekä ne Natura 2000 – verkoston alueet, joissa metsätalous on mahdollista.

Suojelun tavoitteena on tunnistaa ekologisesti tärkeimmät kohteet ja jättää ne metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Suojele olosuhteiltaan ainutlaatuisia elinympäristöjä, kuten lähteitä, jyrkänteitä, lehtoja ja puroja.

 

Lehtipuiden osuus


Rauduskoivun ja muiden lehtipuiden tavoiteltava osuus on 20 % metsien runkotilavuudesta. Useammasta puulajista koostuvat metsät ovat vastustuskykyisempiä erilaisia tuhoja vastaan ja ne ylläpitävät paremmin luonnon monimuotoisuutta kuin yhden puulajin metsät. Lisäksi havupuuvaltaisissa metsissä lehtipuusekoitus parantaa maaperän ravinnetaloutta ja siten puiden kasvua.

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät pidetään jatkuvasti peitteisenä. Ne tarjoavat elinympäristön lajeille, jotka ovat sopeutuneet jatkuvasti puustoisena pysyviin metsiin. Eri-ikäisrakenteisissa metsissä ei tehdä avohakkuita, vaan poiminta- tai pienaukkohakkuita. Harvennukset tehdään riittävällä voimakkuudella, jotta kasvutilaa vapautuu alikasvoksen kehittymiselle ja kasvulle.

Eri-ikäisrakenteinen käsittely sopii mm. rehevien turvemaiden korpiin, missä puuston säilyttäminen vähentää ojitustarvetta.

 

FSC –suojelun ja luonnonhoidon yhteenveto

 

Metsän rakenne

 

Sertifioitujen metsien osuus

 

Suojelualueet ja muut arvokkaat alueet

 

Suojeluprosentti pitää sisällään suojellun metsätalousmaan ja suojelukohteet, joiden hoito- ja käyttö tapahtuu viranomaisohjein. Viranomaisohjein käsiteltäviä ovat esimerkiksi maakunnallisesti tärkeät maisema-alueet sekä ne Natura 2000 – verkoston alueet, joissa metsätalous on mahdollista.

Suojelun tavoitteena on tunnistaa ekologisesti tärkeimmät kohteet ja jättää ne metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Suojele olosuhteiltaan ainutlaatuisia elinympäristöjä, kuten lähteitä, jyrkänteitä, lehtoja ja puroja.

 

Lehtipuiden osuus


Rauduskoivun ja muiden lehtipuiden tavoiteltava osuus on 20 % metsien runkotilavuudesta. Useammasta puulajista koostuvat metsät ovat vastustuskykyisempiä erilaisia tuhoja vastaan ja ne ylläpitävät paremmin luonnon monimuotoisuutta kuin yhden puulajin metsät. Lisäksi havupuuvaltaisissa metsissä lehtipuusekoitus parantaa maaperän ravinnetaloutta ja siten puiden kasvua.

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät pidetään jatkuvasti peitteisenä. Ne tarjoavat elinympäristön lajeille, jotka ovat sopeutuneet jatkuvasti puustoisena pysyviin metsiin. Eri-ikäisrakenteisissa metsissä ei tehdä avohakkuita, vaan poiminta- tai pienaukkohakkuita. Harvennukset tehdään riittävällä voimakkuudella, jotta kasvutilaa vapautuu alikasvoksen kehittymiselle ja kasvulle.

Eri-ikäisrakenteinen käsittely sopii mm. rehevien turvemaiden korpiin, missä puuston säilyttäminen vähentää ojitustarvetta.

 

FSC –suojelun ja luonnonhoidon yhteenveto

 

Metsän rakenne

 

Sertifioitujen metsien osuus

 

Suojelualueet ja muut arvokkaat alueet

 

Suojeluprosentti pitää sisällään suojellun metsätalousmaan ja suojelukohteet, joiden hoito- ja käyttö tapahtuu viranomaisohjein. Viranomaisohjein käsiteltäviä ovat esimerkiksi maakunnallisesti tärkeät maisema-alueet sekä ne Natura 2000 – verkoston alueet, joissa metsätalous on mahdollista.

Suojelun tavoitteena on tunnistaa ekologisesti tärkeimmät kohteet ja jättää ne metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Suojele olosuhteiltaan ainutlaatuisia elinympäristöjä, kuten lähteitä, jyrkänteitä, lehtoja ja puroja.

 

Lehtipuiden osuus


Rauduskoivun ja muiden lehtipuiden tavoiteltava osuus on 20 % metsien runkotilavuudesta. Useammasta puulajista koostuvat metsät ovat vastustuskykyisempiä erilaisia tuhoja vastaan ja ne ylläpitävät paremmin luonnon monimuotoisuutta kuin yhden puulajin metsät. Lisäksi havupuuvaltaisissa metsissä lehtipuusekoitus parantaa maaperän ravinnetaloutta ja siten puiden kasvua.

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät

 

Eri-ikäisrakenteisesti hoidettavat metsät pidetään jatkuvasti peitteisenä. Ne tarjoavat elinympäristön lajeille, jotka ovat sopeutuneet jatkuvasti puustoisena pysyviin metsiin. Eri-ikäisrakenteisissa metsissä ei tehdä avohakkuita, vaan poiminta- tai pienaukkohakkuita. Harvennukset tehdään riittävällä voimakkuudella, jotta kasvutilaa vapautuu alikasvoksen kehittymiselle ja kasvulle.

Eri-ikäisrakenteinen käsittely sopii mm. rehevien turvemaiden korpiin, missä puuston säilyttäminen vähentää ojitustarvetta.

 

FSC –suojelun ja luonnonhoidon yhteenveto