Näin huolehdimme metsästäsi

UPM Yhteismetsän tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvää voittoa osakkaille ja ylläpitää tuottavaa puustopääomaa. Hakkuusuunnitelma optimoidaan vuosittain, jolla varmistetaan puustopääoman taloudellisesti tehokas hyödyntäminen. Yhteismetsät on FSC®-sertifioitu, mikä takaa vastuullisen ja kestävän metsänhoidon.

Yhteismetsällä on kumppanuussopimus UPM:n kanssa ja yhteismetsän metsäsuunnitelma on jatkuvasti ajan tasalla. Metsänhoitotoimenpiteet ajoitetaan siten, että puun kasvu ohjautuu mahdollisimman nopeasti arvokkaaksi myyntipuuksi. UPM antaa yhteismetsästä myytävälle puulle menekkitakuun ja kumppanuussopimuksen mukaisen hintatakuun.

Yhteismetsän harjoittaman metsätalouden viisi kulmakiveä:

  1. Hoitaa taimikot hyvin
  2. Lisätä arvokkaan tukkipuun määrää
  3. Lyhentää metsänkiertoaikaa
  4. Säännöllinen ja tuottava puun myynti
  5. Varmistaa metsän monimuotoisuuden

Ammattimaista metsähoitoa

Yhteismetsiä hoitavat metsäalan ammattilaiset. Metsänhoidossa käytetään parhaita menetelmiä ja työnjälkeä valvotaan.

Alkuvaiheen metsänhoitotoimilla varmistetaan hyvä puuntuotoskyky. Se tarkoittaa esimerkiksi, että metsänuudistamistyöt tehdään kasvupaikalle sopivimmilla menetelmällä. Viljelymateriaalina käytetään vain laadukkaita taimia ja siemeniä. Taimikonhoidot tehdään oikeaan aikaan, mikä alentaa hoitokustannuksia ja takaa parhaan kasvun

Harvennushakkuilla nopeutetaan puuston arvokasvua ja ylläpidetään elinvoimainen puusto. Uudistushakkuut toteutetaan hakkuusuunnitelmaan perustuen. Yksittäiset uudistushakkuukuviot valitaan puuston heikkenevän kasvukyvyn mukaan.

Yhteismetsä saa etuja

UPM Kumppanuussopimus varmistaa ammattilaisten palvelut kaikkiin yhteismetsän tarpeisiin. Osuuksien omistajat hyötyvät osakkaina monista yhteismetsän tarjoamista eduista:

  • Kilpailukykyinen hinta puulle kaikissa markkinatilanteissa
  • Puun menekkitakuu
  • Puukauppabonuksilla kustannussäästöjä metsänhoitotöihin
  • Yhteismetsän mittakaavaedut metsätaloudessa

Puuntuotanto ja luonnonhoito yhdistyvät yhteismetsässä. Kaikki UPM Yhteismetsät on liitetty UPM FSC® -ryhmäsertifikaattiin*. Se takaa osakkaille, että metsää hoidetaan vastuullisesti ja tarkkojen kriteerien mukaan. Lisäksi yhteismetsä saa FSC-sertifioidusta puusta hintalisää.


*(FSC®-C109750)

 

Lue lisää yhteismetsien FSC®-sertifioinnista

Metsien FSC-sertifiointi
Artikkeli | 11/20/2018 10:52:37 | 2 min

Metsien FSC-sertifiointi

Lue lisää