Usein kysyttyä yhteismetsästä

Mikä ohjaa yhteismetsien metsätaloutta? Voiko yhteismetsäosuuksia myydä? Saako osakas metsästysoikeuden yhteismetsän alueelle? Keräsimme avuksesi vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mikä on yhteismetsien tavoite metsänhoidossa?

Yhteismetsien tavoitteena on tuottaa osakkaille mahdollisimman hyvä tulos ja ylläpitää tuottavaa puustopääomaa. Metsänhoitotoimenpiteet ajoitetaan siten, että puun kasvu ohjautuu mahdollisimman nopeasti arvokkaaksi myyntipuuksi. Hakkuusuunnitelma optimoidaan vuosittain. Yhteismetsiä hoitavat metsäalan ammattilaiset. Metsänhoidossa käytetään parhaita menetelmiä ja työnjälkeä valvotaan. Yhteismetsät ovat FSC®-sertifioituja, mikä takaa vastuullisen ja kestävän metsänhoidon. Yhteismetsä jakaa vuosittain osakkailleen metsätuloa.

Voiko yhteismetsäosuuksia myydä tai lahjoittaa?

Kyllä voi. Osakas voi myydä yhteismetsäosuuksiaan vapailla markkinoilla tai lahjoittaa eli luovuttaa omistamiansa yhteismetsäosuuksia. Yhteismetsäosuuksien luovutukset ovat kiinteistöluovutuksia, jotka edellyttävät luovutukselle maakaaren määrämuotoa ja julkisen kaupanvahvistajan vahvistaman luovutussopimuksen.

Voivatko yhteismetsät sopia suoraan puun myynnistä UPM:n kanssa?

Kyllä voivat. Yhteismetsät antavat UPM:lle etusijan puun ostajana sillä edellytyksellä, että UPM maksaa puusta käyvän markkinahinnan. Yhteismetsien ja UPM:n välillä on kumppanuussopimukset, minkä tarkoituksena on huolehtia metsien ammattitaitoisesta hoidosta ja varmistaa kilpailukykyisesti menekki yhteismetsän tuottamalle puulle eri suhdanteissa. UPM antaa yhteismetsästä myytävälle puulle menekkitakuun ja kumppanuussopimuksen mukaisesti hintatakuun.

Mitä etuja kumppanuussopimus UPM:n kanssa tuo yhteismetsälle?

UPM Kumppanuussopimus varmistaa ammattilaisten palvelut kaikkiin yhteismetsän tarpeisiin. Osuuksien omistajat hyötyvät osakkaina monista kumppanuussopimuksen tarjoamista eduista, joita ovat kilpailukykyinen hinta puulle kaikissa markkinatilanteissa, puun menekkitakuu ja suuromistajan puukauppabonukset.

Voiko yhteismetsästä saada metsätilansa takaisin?

Vaikka yhteismetsälaki ja yhteismetsien ohjesäännöt mahdollistavat osakkaan yhteismetsäosuutta vastaavan alueen erottamisen yhteismetsästä, alueen erottamiseen edellyttävän päätöksen syntymisestä ei ole mitään taetta. Myöskään yhteismetsälaki ei takaa osakkaalle oikeutta saada osuuttaan vastaavaa aluetta erotetuksi. Alueen erottaminen vaatii yhteismetsälain mukaan ohjesääntömääräyksen lisäksi osakaskunnan kokouksen suostumuksen, josta on päätettävä kolme neljäsosan äänten enemmistöllä. Alueen erottaminen vaatii siis aina osakaskunnan kokouksen suostumuksen, jota ei kuitenkaan ole pakko antaa. Ei myöskään ole mitään taetta, että osakkaalle pystyttäisiin tai suostuttaisiin erottamaan juuri se alue, jonka osakas on mahdollisesti juuri liittänyt yhteismetsään.

Metsätilan liittäminen yhteismetsään kannattaa mieltää pysyväksi ratkaisuksi. Osakas voi kuitenkin irtautua yhteismetsästä myymällä osuutensa vapailla markkinoilla.

Tuottaako yhteismetsä paremmin kuin muu yksityismetsä?

Yhteismetsän tavoitteena on osakkaita mahdollisimman hyvin hyödyttävä tehokas puuntuotanto. Sijoitustuotto on ollut yhteismetsissä keskimäärin 4-5 prosenttia. Se on noin 10 prosenttia korkeampi kuin yksityismetsissä keskimäärin Luonnonvarakeskuksen tilastoissa. Yhteismetsiä hoitavat metsäalan ammattilaiset parhailla menetelmillä ja oikea-aikaisesti, mikä tähtää parhaaseen kasvutuottoon. FSC®-sertifiointi takaa vastuullisen ja kestävän metsänhoidon. Yhteismetsä hyötyy suurempien metsäkokonaisuuksien kautta syntyvistä tehokkuus- ja mittakaavaeduista, kuten suuromistajan kiinnostavista puunmyyntikokonaisuuksista ja puukauppabonuksista.

Miten yhteismetsästä saatua tuloa verotetaan?

Yhteismetsä maksaa verot tuloksestaan. Yhteismetsän veroprosentti on 26,5. Osakkaalle yhteismetsän jakama ylijäämä on verotonta tuloa. Yhteismetsällä on veroetu puunmyynnissä verrattuna yksityiseen metsänomistajaan, sillä yksityisen metsänomistajan veroprosentti puunmyyntituloista on 30-34 prosenttia. Yhteismetsä huolehtii kaikista käytännön asioista osakkaiden puolesta.

Jos liitän metsätilani yhteismetsään, tarvitseeko minun enää tehdä metsäveroilmoituksia?

Yhteismetsään liitetyn metsän osalta sinun ei tarvitse enää tehdä metsäveroilmoituksia alueen liittämistä koskevan maanmittaustoimituksen jälkeiseltä ajalta. Yhteismetsä toimii metsätalouden harjoittajana ja on erillinen verovelvollinen. Yhteismetsä tekee veroilmoitukset toiminnastaan. Yhteismetsän osakkailleen jakama ylijäämä on osakkaille verovapaata tuloa eikä osakkaan tarvitse ilmoittaa niitä verottajalle.