Yhteismetsien hallinto

Yhteismetsällä on nelijäseninen hoitokunta. Hoitokunta huolehtii yhteismetsän hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä.

 

Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia yhteismetsän käytännön toiminnasta. Hoitokuntien jäseniksi valitaan eri alojen asiantuntijoita, kuten puuntuotannon, talouden, metsäsuunnittelun, juridiikan, kiinteistötoimituksien ja metsälaskennan osaajia. Tarkoituksena on näin mahdollistaa hoitokuntien ja yhteismetsien tehokas toiminta.

Hoitokunnan tehtäviin kuuluvat hallinnolliset asiat

 • ylläpitää osakasluetteloa
 • hoitaa yhteismetsän liittymisjärjestelyt
 • valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • laatia tilikauden toimintakertomus
 • järjestää osakaskunnan kokoukset 
 • järjestää taloushallinto
 • toimeenpanna ylijäämän maksatus osakkaille
 • edustaa osakaskuntaa esimerkiksi viranomaisasioinnissa 

Hoitokunta vastaa metsien hoidosta ja käytöstä 

Hoitokunta järjestää toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon perustuen yhteismetsän metsänhoidon ja käytön. Käytännön työt toteuttaa ja suunnittelee UPM Metsä kumppanuussopimuksen mukaisesti. Hoitokunnan tehtäviä hoitavilla asiantuntijoilla on käytössään  UPM:n tietojärjestelmä, kuten metsätalouden toiminnan suunnittelu- ja karttajärjestelmät.

Hoitokunta järjestää ja seuraa:

 • puusto- ja kuviotietojen ylläpidon  
 • hakkuusuunnitteen laskennan
 • puun myyntien ja metsänhoitotöiden toteutuksen
 • taloushallinnon laskennan toiminnan ohjaamiseksi

Hoitokuntien puheenjohtajana toimii

   

heikki-kalvila.jpg

Heikki Kalvila

Lakipalvelupäällikkö, Metsänomistajapalvelut, UPM

PL 85, 33101 Tampere

heikki.kalvila@upm.com

Taloushallinto

Taloushallinnon palvelut yhteismetsille toimittaa Suomen Talousverkko Oy. Yhteismetsien tilintarkastaja on Auditus Tilintarkastus Oy

Keskeisiä yhteismetsän ja UPM:n välisiä runkosopimuksia

 • UPM Metsä Kumppanuussopimus
 • sopimus yhteismetsän hallinnointiin liittyvien palvelujen toimittamisesta
 • sopimus metsäsertifiointipalvelusta