Metsien FSC-sertifiointi

UPM Yhteismetsät on sertifioitu FSC®-järjestelmän mukaisesti. Sertifikaatti osoittaa, että metsien hoito ja käyttö on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

 

Lopputuotemarkkinoilla suositaan FSC-sertifioitua puuraaka-ainetta, joten sertifioidulle puulle on hyvä  kysyntä. Tämä takaa puun varman menekin kaikissa markkinatilanteissa sekä varmistaa yhteismetsälle kilpailukykyisen puun hinnan. UPM:n kumppanina tämä tarkoittaa selvää hintalisää puulle. Osakkaat saavat taloudellisen hyödyn lisäksi takuun siitä, että metsiä hoidetaan vastuullisesti monimuotoisuusarvot ja sosiaaliset hyödyt turvaten. 

UPM Yhteismetsät liittyivät ensimmäisten joukossa UPM:n ryhmäsertifikaattiin (FSC®-C109750). FSC-vaatimusten mukaisesti metsille tehdään vastuulliset ja taloudellisesti tuottavat hoito- ja hakkuuehdotukset. Suojelu- ja erityiskohteet rajataan käytön ulkopuolelle. Toiminta on läpinäkyvää ja se kattaa koko ketjun kannolta lopputuotteisiin saakka.

Mikä on FSC-sertifiointi?

FSC eli Forest Stewardship Council  (suomeksi Hyvän Metsänhoidon Neuvosto) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö, jonka metsänhoidon toiminta perustuu kansainvälisiin periaatteisiin ja maakohtaisiin standardeihin.  Sen tavoitteena on edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa.

Suomen FSC-standardiin voit tutustua FSC Suomen sivuilla.

 

Lue, miten FSC-sertifiointi näkyy toiminnassa