Yhteismetsä on ratkaisu sukupolvenvaihdokseen

UPM Yhteismetsä on helppo ja tuottava vaihtoehto moneen tilanteeseen. Yhteismetsä helpottaa esimerkiksi metsätilan sukupolvenvaihdosta. Myös kuolinpesät ja metsäyhtymät voivat hyötyä liittymällä yhteismetsään. Tutustu esimerkkeihin.

Metsien tai osan niistä liittäminen yhteismetsään sopii usein osaksi sukupolvenvaihdoksen ratkaisua. Se on oiva vaihtoehto esimerkiksi, kun metsää halutaan lahjoittaa lapsille tasapuolisesti ja halutaan välttää tilan pirstominen pieniin osiin.

Yhteismetsän edut sukupolvenvaihdoksessa:

  • Tasapuolisuus. Yhteismetsäosuuksia voidaan luovuttaa uudelle polvelle tasapuolisesti ja jakaa perinnönjaossa tiloja pirstomatta.
  • Helppous. Yhteismetsä on osuuksien saajalle vaivaton sijoitus, josta hän saa tuloa joka vuosi. Osuuksien omistajan ei tarvitse huolehtia käytännön asioista.
  • Hyvä tuotto. Metsäammattilaiset huolehtivat metsänhoidosta ja tuottavuudesta osakkaiden puolesta. Sijoitustuotto on ollut yhteismetsissä keskimäärin 4-5 prosenttia.
  • Metsä voi hyvin. Metsäperintö säilyy hyvinvoivana polvelta toiselle.

Yhteismetsä hyödyttää kuolinpesää

Yhteismetsä on oiva ratkaisu myös kuolinpesille, joissa yhteisten asioiden hoitaminen ja päätöksenteko koetaan vaikeaksi. Kuolinpesässä metsien hoito ja hakkuut ovat saattaneet jäädä liian vähälle ja perinnönjaon toteuttaminenkin viivästyä.

Yhteismetsän edut kuolinpesälle:

  • Helppous. Yhteismetsä hoitaa kaikki metsäasiat. Kuolinpesän ei tarvitse tehdä liittymisen jälkeen mitään.
  • Säännöllistä tuloa. Kuolinpesä saa joka vuosi yhteismetsän jakamaa ylijäämää. Yhteismetsä maksaa verot tuloksestaan. Yhteismetsäosakkaana ylijäämä on kuolinpesälle verotonta tuloa.
  • Perinnönjako vaivattomasti. Osuuksien jakaminen perinnönjaossa on usein hyvin selkeää.

Yhteismetsä hyödyttää metsäyhtymää

Metsätilan omistaminen yhtymänä, esimerkiksi sisarusten yhteisomistuksessa on hyvin tavallista. Yhteisomistus ei aina ole sujuvaa tai se voi tulla tiensä päähän. Esimerkiksi yhteisomistajien intressit voivat olla erilaisia, tai jollakin yhteisomistajalla on tarvetta vaikkapa sukupolvenvaihdokselle.

Yhteismetsän edut yhtymille:

  • Helppous. Yhteismetsä hoitaa kaikki metsäasiat. Yhteisomistajien ei tarvitse tehdä liittymisen jälkeen mitään.
  • Säännöllistä tuloa. Yhteismetsän jakama ylijäämä jaetaan suoraan yhteisomistajille heidän omistussuhteissaan. Yhteismetsä maksaa verot tuloksestaan. Yhteismetsän osakkaille ylijäämä on verotonta tuloa.
  • Yhteisomistuksen lopettaminen vaivattomasti. Yhteisomistus on helppo lopettaa yhteismetsään liittymisessä. Siinä voidaan muodostaa jokaiselle omistajalle omat osakaskiinteistöt osuuksineen.