UPM Yhteismetsien liiketulokset 2012 - 2020 julkaistu

4.5.2021 13.07 EEST

UPM Yhteismetsien taloudellisten tunnuslukujen sarjaan on verkkosivuille lisätty liiketulos €/ha.

Liiketulos kertoo tuloksen liiketoiminnan kustannusten jälkeen, ennen rahoitustuottoja ja –kuluja sekä veroja. Liiketulos (€/ha) on esitetty metsämaan hehtaaria kohti.

Tutustu toiminta-alueiden taloudellisiin tunnuslukuihin!