Yhteismetsissä tapahtuu: taimikonhoidolla tuetaan metsien kasvua

Taimikonhoidolla turvataan metsänuudistamisessa tehdyn investoinnin tuottokyky. Se lisää merkittävästi järeän ainespuun tuotosta metsän koko kiertoajalla. Taimikonhoitotyöt ovat käynnistyneet Itä-Suomen, Keski-Suomen, Länsi-Suomen ja Pohjanmaan yhteismetsissä.

Taimikon varhaisperkauksessa taimikon ympäriltä perataan kasvua haittaava lehtipuu ja tarvittaessa taimikkoa harvennetaan. Myöhemmin tehtävässä taimikon perkauksessa valitaan kasvatettava puusto ja taimikko harvennetaan sopivaan kasvatustiheyteen.

Taimikonhoitoa Pohjanmaan yhteismetsässä

Pohjanmaan yhteismetsässä Ylistarossa on tehty taimikonhoitotöitä hiljattain yhteismetsään liitetyllä alueella. Käsitelty kuvio on pienialainen varttunut kuusivaltainen taimikko tuoreella kankaalla, valtapituus on yli 4 metriä. Metsävaratieto inventoitiin liittämisprosessissa ajan tasalle.

Kuvio oli pahoin vesakoitunut: lehtipuuta on 60 % runkoluvusta ja kehityskelpoinen havupuu oli jäänyt koivujen alle.

- Taimikonhoito oli hyvä tehdä nyt keväällä ennen lehtien puhkeamista, jolloin hyvä näkyvyys varmisti turvallisen työskentelyn ja helpotti poistettavien puiden valintaa. Riittävän ajoissa tehty taimikonhoito on myös poistumaltaan normaali, joten työn kustannus oli maltillinen, kertoo UPM Metsän metsäasiakasvastaava Markku Keppo.

 

Ennen ja jälkeen -kuvat Ylistarolta. Taimikonhoidossa vähennettiin lehtipuun osuus 20 %: tiin kokonaisrunkoluvusta, joka on nyt taimikonhoidon jälkeen 2000 kpl/ha, kuusi pääpuulajina.

 

- Kuviolla on nyt kasvamassa laadullisesti parhaat rungot ja sopivasti rauduskoivua huolehtimassa metsän terveydestä. Jäljelle jäänyt havupuutaimikko on jo niin pitkää, että uusi lehtipuuvesakko ei sitä enää saa kiinni, ja taimikon sulkeutuessa aluskoivikko kuolee pois. Seuraava työvaihe onkin sitten ensiharvennus, noin 15-20 vuoden kuluttua. Ennakkoraivausta täytynee tehdä osalla kuviota, mutta isompi osuus varmasti menee ilman raivausta, kertoo Keppo.

 

Taimikonhoitoa Länsi-Suomen yhteismetsässä

UPM Metsän metsäasiakasvastaava Lasse Tuunanen kartoitti maastossa Länsi-Suomen yhteismetsään vastikään liitettyjen kuvioiden hoitotarpeita Kangasalla uuden metsätiedon pohjalta ja teki hoitotyöesityksiä yhteismetsälle.

- Osa kohteen taimikoista oli hyvällä mallilla, mutta kolmella kuviolla oli kiireellisiä taimikonhoitotarpeita. Edelliseltä omistajalta jääneet hoitorästit näkyivät erityisesti mäntyvaltaisella kuviolla, jossa koivu oli päässyt valloilleen ja aiheuttanut männikön riukuuntumista ja tuhoja latvoihin, kertoo Tuunanen.

- Kuvion kuivahkon kankaan taimikko, valtapituudeltaan luokkaa 6-7 metriä, harvennettiin 2000 -2200 runkoon hehtaaria kohti. Koivuja jätettiin hieman täydentämään luonnon monimuotoisuutta. Investointi taimikonhoitoon parantaa nyt tämänkin taimikon kasvua kohti ensiharvennusta ja näkyy metsän tuottona tulevissa hakkuissa, kertoo Tuunanen.

 

Ennen ja jälkeen -kuvat Kangasalta. Koivu oli päässyt valloilleen ja lehtipuu haittasi mäntyjen kasvua.

 
 
UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle
Artikkeli | 4 min

UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle

Lue lisää
Metsänviljelyä kylvämällä Pohjanmaan yhteismetsässä
Artikkeli

Metsänviljelyä kylvämällä Pohjanmaan yhteismetsässä

Lue lisää
Yhteismetsä-webinaari
Artikkeli

Yhteismetsä-webinaari

Lue lisää