Hyötyä suomalaisille metsänomistajille

Toiminta-aj​​atus

UPM Yhteismetsät luovat osakkailleen lisäarvoa metsänomistukseen. Yhteismetsistä välittyy omistuksen vaivattomuus ja puun kasvutuoton tehokas hyödyntäminen sekä metsien taloudellinen, sosiaalinen ja ekologien kestävyys. Yhteismetsät ehkäisevät tilojen pirstoutumista.

UPM Yhteismetsät laajenevat liittämällä uusia alueita liittyjälle annettavia yhteismetsäosuuksia vastaan. Tavoite on saada metsästä tuottoja ja jakaa sitä säännöllisesti ylijäämänä osakkaille. Yhteismetsä ei sido rahavarojaan metsämaan hankkimiseen ostamalla.

UPM Yhteismetsät tarjoavat ratkaisuja metsänomistuksen eri tilanteisiin, sukupolvenvaihdoksesta tuottavaan ja huolettomaan metsänomistamiseen.

Visio

UPM Yhteismetsät yhdistävät ammattimaisen metsätalouden harjoittamisen ja metsäsijoittamisen tavalla, joka tekee yhteismetsäosuuksista kiinnostavan omaisuuslajin. Metsäosaaminen, kustannustehokkuus sekä korkea metsätalouden kannattavuus muodostavat omistaja-arvon perustan.