Hoitokunnat

Yhteismetsillä on nelijäseninen hoitokunta. Hoitokunta huolehtii yhteismetsän hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Hoitokunta toimeenpanee muun muassa

 • puusto- ja kuviotietojen ylläpidon
 • hakkuusuunnitteiden laskennan ja metsänhoitotöiden suunnittelun
 • puun myynnit ja metsänhoitotyöt
 • yhteismetsän liittymisjärjestelyt
 • yhteismetsän tuottoarvon laskennan
 • osakaskunnan kokousten järjestelyt
 • ylijäämän maksatuksen osakkaille
 • taloushallinnon järjestämisen.

Hoitokunta pitää osakasluetteloa, tekee osakaskunnan kokoukselle vuosittain ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä muun muassa huolehtii metsästysoikeuksien käytöstä. Hoitokunta laatii tilikaudelta toimintakertomuksen. Hoitokunta myös edustaa osakaskuntaa erilaisissa yhteismetsän toimintaan liittyvissä asioissa, esimerkiksi viranomaisasioinnissa.

Hoitokuntien jäseniksi on valittu asiantuntijoita eri osa-alueilta: puuntuotanto, talous, metsäsuunnittelu, juridiikka, kiinteistötoimitukset ja metsälaskenta. Tarkoituksena on näin mahdollistaa hoitokuntien ja yhteismetsien tehokas toiminta. Hoitokunnan käytössä on UPM:n tietojärjestelmä, kuten metsätalouden toiminnan suunnittelu- ja karttajärjestelmä.

Yhteismetsien viralliset nimet ovat: Itä-Suomen yhteismetsä, Keski-Suomen yhteismetsä, Länsi-Suomen yhteismetsä ja Pohjanmaan yhteismetsä.

​Hoitokuntien puheenjohtajana toimii
Heikki Kalvila
Lakipalvelupäällikkö, Metsänomistajapalvelut
UPM
PL 85, 33101 Tampere
heikki.kalvila@upm.com

Taloushallinto

Taloushallinnon palvelut yhteismetsille toimittaa Suomen Talousverkko Oy. Yhteismetsien tilintarkastaja on Pirkanmaan Tilintarkastus Oy HTM-yhteisö.

Keskeisiä yhteismetsällä UPM:n kanssa olevia runkosopimuksia:

 • UPM Metsä Kumppanuussopimus
 • sopimus yhteismetsän hallinnointiin liittyvien palvelujen toimittamisesta
 • sopimus metsäsertifiointipalvelusta