UPM Yhteismetsät on sertifioitu FSC-järjestelmän mukaisesti

Metsiä käytetään ja hoidetaan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioiden, mistä on todisteena riippumattoman osapuolen myöntämä sertifikaatti.

Sertifioitu puu on haluttua tavaraa niin puunostajien kuin puun loppukäyttäjien tahoilta. Tämä takaa puun varman menekin myös epävarmoissa markkinatilanteissa sekä varmistaa yhteismetsälle kilpailukykyisen puun hinnan. Samalla metsien käyttö on vastuullista ja metsän monimuotoisuusarvot sekä sosiaaliset hyödyt turvataan.

UPM Yhteismetsät kuuluvat UPM:n omistamaan ryhmäsertifikaattiin. UPM on yksi harvoista FSC-sertifiointipalvelujen tarjoajista Suomessa. Metsille tehdään vastuulliset ja taloudellisesti tuottavat hoito- ja hakkuuehdotukset sekä rajataan suojelu- ja erityiskohteet sertifiointikriteerien mukaisesti. Toiminta on läpinäkyvää ja se kattaa koko ketjun kannolta lopputuotteisiin saakka.

 

Mikä on FSC-sertifiointi?

FSC (Forest Stewardship Counsil®) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa. Toiminta perustuu kymmeneen periaatteeseen ja niiden alla oleviin kriteereihin ja indikaattoreihin. Suomeen on laadittu kansallinen Suomen FSC-standardi, jossa kansainväliset periaatteet on sovitettu Suomen olosuhteisiin sopiviksi. Lisätietoa FSC-sertifioinnista on saatavilla FSC Suomen sivuilta.