Maanmittaustoimitus

Kun metsänomistaja ja yhteismetsä ovat sopineet liitettävästä alueesta ja annettavista yhteismetsäosuuksien määrästä, metsänomistaja ja yhteismetsä hakevat yhdessä yhteismetsään liittämistä koskevaa maanmittaustoimitusta.

Maanmittaustoimituksessa käydään läpi liitettävän tilan rajat ja erotetaan yhteismetsän ulkopuolelle jätettävät alueet, mikäli vain osa kiinteistöstä liitetään yhteismetsään. Alueet, joita ei liitetä yhteismetsään, säilyvät maanomistajan alkuperäisen kiinteistön maa-alueina. Liitettävät alueet muuttuvat osaksi yhteismetsän osakastiloihin kuuluvaa yhteistä aluetta, kun maanmittaustoimitus on päättynyt ja alueen liittäminen yhteismetsään on rekisteröity kiinteistötietojärjestelmään.

Liitettävän alueen yhteismetsän osuuksien määrä vahvistetaan maanmittaustoimituksessa ja osuudet rekisteröidään osakaskiinteistölle kiinteistötietojärjestelmään. Uuden osuuden omistajan oikeus yhteismetsän jako-osuuksiin alkaa rekisteröitymistä seuraavan vuosineljänneksen alusta.
Liittämistä koskevan maanmittaustoimituksen kulut maksetaan valtion varoista.

Metsänomistajalle voi tulla maksettavaksi kuluja mahdollisesta rajankäynnistä, mikäli rajapyykkejä on kadonnut.