Liittymissopimus

​​​​​​​​Yhteismetsän ja metsänomistajan välillä laaditaan sopimus alueen liittämisestä UPM Yhteismetsään. Sopimuksessa määritellään yhteismetsään liitettävä alue, joka voi olla kokonainen metsätila, useita tiloja tai määräala tilasta.

Sopimuksen mukaan liitettävän alueen puustotiedot inventoidaan ja lasketaan yhteismetsän osuudet, jotka metsänomistaja saisi liitettävää aluetta vastaan. Metsänomistajalle toimitetaan päätöksenteon pohjaksi laskelmat yhteismetsän ja liitettävän metsätilan arvosta sekä yhteismetsäosuuksien määrästä.

Mikäli metsänomistaja hyväksyy annettavat yhteismetsäosuuksien määrät, tehdään maanmittaustoimistolle hakemus alueen liittämisestä yhteismetsään. Metsänomistaja voi aina syytä ilmoittamatta purkaa sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään ennen maanmittaustoimituksen hakemista.

Yhteismetsä vastaa alueen liittämiseen yhteismetsään johtaneissa sopimuksissa sekä puustoinventoinnin ja osuuksien laskennan kustannuksista että asianhoitopalkkioista.

Katso lisää liittymisestä »

Aloita liittyminen yhteismetsään tästä!