Rakennuspaikkojen, peltojen ja muiden alueiden rajaaminen

​Metsänomistaja voi liittää yhteismetsään kokonaisen metsätilan, useita tiloja tai määräalan tilasta. Yhteismetsän tarkoituksesta johtuen liitettävät alueet ovat pääasiassa metsää. Tilalla olevat rakennukset ja niiden rakennuspaikat rajataan liitettävän alueen ulkopuolelle.

Metsänomistaja voi rajata yhteismetsään liitettävän alueen ulkopuolelle myös rakentamattomat rakennuspaikat, pellot ja muut alueet, jotka metsänomistaja haluaa jättää itselleen. Yhteismetsän ulkopuolelle jätettävät alueet säilyvät alkuperäisen kiinteistön maa-alueina. Liitettävät alueet erotetaan alkuperäisestä kiinteistöstä maanmittaustoimituksessa ja rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään yhteismetsän alueeksi.

Rakentamattomille rakennuspaikoille, pelloille ja muita erityisarvoja sisältäville alueille määritetään erillinen osuuslaskennassa huomioitava arvo, mikäli yhteismetsä ja metsänomistaja sopivat niiden liittämisestä yhteismetsään. Erityisarvoilla tarkoitetaan muita kuin puuntuottamisesta joutuvia taloudellisia arvoja. Erityisarvot voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Todettavissa oleville erityisarvoille – kuten rakennusoikeus, käyttöoikeus- ja vuokrasopimukset sekä hyödynnettävä maa-aines arvioidaan nettonykyarvo muuttamalla hyödykkeen tuotot ja kustannukset arvonmäärityshetkeen.

Metsätilan pihapiiri rakennuksineen on
rajattu yhteismetsäalueen
ulkopuolelle ja jää edelleen liittyjän omistukseen.