Tule yhteismetsän osakkaaksi - liittyminen käy helposti

​UPM Yhteismetsään liittyminen on helppoa ja luotettavaa. Yhteismetsän osakkaaksi tuleminen käy sopimalla metsän liittämisestä yhteismetsään. Metsänomistaja voi liittää yhteismetsään oman kiinteistönsä metsäalueen, jota vastaan hänen kiinteistönsä saa liitettävän alueen arvoa vastaavan määrän UPM Yhteismetsän osuuksia.

Näin pääset eteenpäin yhteismetsään liittymisessä

 • Tilaa liittymissopimus (liittymissopimus ei velvoita liittymiseen)
 • Liittymissopimuksen tekemisen jälkeen puustotiedot inventoidaan
 • Metsänomistajalle toimitetaan laskemat metsän arvosta ja yhteismetsäosuuksien määrästä
 • Metsänomistaja päättää liittyykö yhteismetsään
 • Metsänomistaja ja yhteismetsä hakevat yhdessä liittämistoimitusta yhteismetsään
 • Osakkuutesi yhteismetsässä alkaa, kun liittämistä koskeva maanmittaustoimitus on rekisteröity maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään
 • Tutustu liittymissopimukseen »

Arvon määrittäminen

Metsän arvon määrittäminen tehdään ajantasaisten puusto- ja kuviotietojen pohjalta käyttäen tuottoarvomenetelmää. Menetelmä ei sisällä harkinnanvaraisia korjaustekijöitä. Tuottoarvomenetelmä on yksi arvonmääritysmenetelmä myös viranomaiskäytössä (Maanmittauslaitos).

Sopimuksen laatiminen

Yhteismetsän ja metsänomistajan välillä tehdään sopimus kiinteistön alueen liittämisestä UPM Yhteismetsään. Sopimuksen mukaan liitettävän alueen puustotiedot inventoidaan ja metsänomistajalle toimitetaan päätöksenteon pohjaksi määrät annettavista yhteismetsäosuuksista. Lisäksi hän saa laskelmat sekä yhteismetsän että liitettävän metsätilan arvoista.

Yhteismetsään liittymisen kustannukset

Liittämistä koskevan maanmittaustoimituksen kulut maksetaan valtion varoista. Yhteismetsä vastaa alueen liittämiseen yhteismetsään johtaneissa sopimuksissa sekä puustoinventoinnin ja osuuksien laskennan kustannuksista että asianhoitopalkkioista. Metsänomistajalle voi tulla maksettavaksi kuluja mahdollisesta rajankäynnistä, mikäli rajapyykkejä on kadonnut.

Liittymissopimuksen peruuttaminen

Metsänomistaja voi aina syytä ilmoittamatta purkaa sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään ennen maanmittaustoimitusta.

Aloita yhteismetsään liittyminen tästä!

​​​​​​​​

Horizontal divider

Viitteellisiä esimerkkejä yhteismetsään liitettävistä tiloista

Lähtökohta

Esimerkin metsätila on 50 hehtaaria ja puustoltaan kuusivaltainen. Tila sijaitsee Keski-Suomessa. Yhteismetsälle ja yhteismetsään liitettävälle metsäalueelle on laskettu metsätaloudellinen arvo tuottoarvomenetelmällä, diskonttaamalla tuotot ja kustannukset arviointihetkeen 4 prosentin korkokannalla. Liitettävälle tilalle on annettu sen arvoa vastaava määrä yhteismetsän osuuksia.

​Esimerkkiin on laskettu, minkä suuruista osuutta liitettävän tilan yhteismetsäosuudet edustaisivat yhteismetsän hakkuusuunnitteen kautta vuoden 2016 arvioidusta puun myyntitulosta. Arvio kyseisen tilikauden ylijäämästä on esitetty yhteismetsän maksamien menojen ja verojen jälkeen.

 

Esimerkki 1, tila 50 ha, tukkivaltainen puusto

Metsikkörakenteiden pinta-alaosuudet tilan pinta-alasta:

 • taimikko 20 %
 • nuori kasvatusmetsä 20 %
 • varttunut kasvatusmetsä 30 %
 • uudistuskypsä metsä 30 %
   
​Liitettävä tila ​
​Tuottoarvo ​370 000 €
​Osuuksia ​1 480 kpl
​Vuoden 2016 arvioidusta hakkuusuunnitteesta 10 593 €
​Arvio vuoden 2016 ylijäämästä verojen jälkeen ​5 800 €

 


 

Metsätilojen puusto, esimerkki 1

Esimerkki 1

​Esimerkki 2, tila 50 ha, tukki- ja kuitupuumetsiköitä tasaisesti

Metsikkörakenteiden pinta-alaosuudet tilan pinta-alasta:

 • taimikko 25 %
 • nuori kasvatusmetsä 30 %
 • varttunut kasvatusmetsä 30 %
 • uudistuskypsä metsä 15 %
   
​Liitettävä tila ​
​Tuottoarvo ​300 000 €
​Osuuksia ​1 200 kpl
​Vuoden 2016 arvioidusta hakkuusuunnitteesta 8 589 €
​Arvio vuoden 2016 ylijäämästä verojen jälkeen 4 700 €

 


 

Metsätilojen puusto, esimerkki 2

Esimerkki 2

​Esimerkki 3, tila 50 ha, taimikoita ja kuitupuumetsiköitä runsaasti

Metsikkörakenteiden pinta-alaosuudet tilan pinta-alasta:

 • taimikko 40 %
 • nuori kasvatusmetsä 30 %
 • varttunut kasvatusmetsä 30 %
   
​Liitettävä tila ​
​Tuottoarvo ​225 000 €
​Osuuksia ​900 kpl
​Vuoden 2016 arvioidusta hakkuusuunnitteesta ​6 442 €
​Arvio vuoden 2016 ylijäämästä verojen jälkeen ​3 500 €

 


 

Metsätilojen puusto, esimerkki 3

Esimerkki 3