Yhtymässä yhteisomistuksen päättäminen

Metsätilan omistaminen yhtymänä, esimerkiksi sisarusten yhteisomistuksessa on hyvin tavallista. Yhteisomistus tulee aikanaan kuitenkin tiensä päähän, yleensä silloin kun jollakin yhteisomistajalla tulee tarve luovuttaa omistustaan sukupolvenvaihdoksessa lapsilleen. Myös yhteisomistajien erilaiset intressit voivat aiheuttaa tarvetta omistusjärjestelylle.

Yhteismetsä sopii ratkaisuksi myös yhtymille, kun yhteisomistus halutaan lopettaa helposti ja ilman, että metsätilaa pirstotaan. Liitettäessä yhtymän metsätila yhteismetsään, alueen liittämistä koskevan maanmittaustoimituksen yhteydessä voidaan yhteisomistus samalla lopettaa muodostamalla kullekin yhteisomistajalle omat osakaskiinteistöt. Toimituksessa niihin rekisteröidään heidän omistusosuuttaan vastaava määrä yhteismetsäosuuksia.

Horizontal divider

​Esimerkki, yhtymässä yhteisomistuksen päättäminen

Yhtymässä yhteisomistuksen päättäminen

Lähtötilanne

Sisarukset, Anna ja Juuso, omistavat yhdessä 50 hehtaarin Pekkola -metsäntilan, arvoltaan 300.000 euroa. Yhtymän osuudet ovat Juuso ½ ja Anna ½. Kumpikaan sisaruksista ei ole halukas ostamaan toisen puoliosuutta (½) tilasta. Anna haluaisi siirtää metsänomistuksensa kahdelle pojalleen jo nyt ja Juuson vähän myöhemmin kahdelle tyttärelleen. Anna ja Juuso eivät kuitenkaan halua muodostaa tilaan serkusten yhteisomistusta, sillä heidän arki on kiireistä perheen parissa sekä työssä ja koska tila voi myöhemmin pirstoutua heidän jakaessa metsämaan eri palstoihin.

Anna ja Juuso päättävät liittää metsätilan yhteismetsään. Yhteismetsään liitettävän alue saa arvoaan vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia, esimerkissä 1200 osuutta. Maanmittaustoimituksessa, jossa Pekkola tilan metsät liitetään yhteismetsään, Juuson ja Annan yhteisomistus puretaan muodostamalla molemmille heidän omistusosuuttaan vastaavasti osakaskiinteistöt. Liittämistoimitus ja osakaskiinteistöjen muodostaminen maksetaan valtion varoista.

Tulevaa sukupolvenvaihdosta varten sekä Annalle että Juusolle perustetaan kaksi osakaskiinteistöä.

Yhtymän metsä liitettiin yhteismetsään
 

​Osakas Osakaskiinteistö ​Osuudet ​Arvo
Anna ​Kuusi-Pekkola RN:o 2:2 ​300 ​75.000 €
Anna ​Mänty-Pekkola RN:o 2:3 ​300 ​75.000 €
Juuso ​Koivu-Pekkola RN:o 2:4 ​300 75.000 €
Juuso ​Haapa-Pekkola RN:o 2:5 ​300 ​75.000 €

 

Anna ja Juuso saavat jatkossa yhteismetsäosuuksien perusteella yhteismetsän osakkailleen jakamaa tuloa. Yhteismetsä hoitaa osakkaiden puolesta kaikki metsätalouden toimet ja maksaa verot yhteismetsän tuloksesta. Yhteismetsän jakama ylijäämä on osakkaalle verovapaata tuloa.

Yhteismetsäkiinteistöjen lahjoitus

Anna päättää lahjoittaa omistamansa yhteismetsän osakaskiinteistöt pojilleen, Mikolle ja Aleksille. Molemmat saavat 300 yhteismetsäosuutta.  


​Osakas Osakaskiinteistö ​Osuudet ​Arvo
​Mikko ​Kuusi-Pekkola RN:o 2:2 ​300 ​75.000 €
Aleksi ​Mänty-Pekkola RN:o 2:3 ​300 ​75.000 €

 

Saarasta ja Otosta tulee yhteismetsän osakkaita, jonka myötä he saavat osuuksien perusteella tuloa yhteismetsästä jaettavasta ylijäämästä. Yhteismetsä hoitaa osakkaiden puolesta kaikki metsätalouden toimet ja maksaa verot yhteismetsän tuloksesta. Yhteismetsän jakama ylijäämä on osakkaalle verovapaata tuloa. Mikko ja Aleksi saavat 75.000 euron arvoisen lahjan. Lahjavero I-veroluokassa 7100 euroa per lahjansaaja.