Sukupolvenvaihdos

Metsien tai osan niistä liittäminen yhteismetsään sopii usein osaksi sukupolvenvaihdoksen ratkaisua. Se on oiva vaihtoehto sukupolvenvaihdoksiin, esimerkiksi kun metsää halutaan lahjoittaa lapsille tasapuolisesti ja halutaan välttää tilan pirstominen pieniin osiin.

Yhteismetsäosuuksia voidaan luovuttaa uudelle polvelle tasapuolisesti ja jakaa perinnönjaossa tiloja pirstomatta. Yhteismetsäosuuksien avulla sukupolvenvaihdos voidaan haluttaessa toteuttaa helposti myös vaiheittain.

Yhteismetsään liitetty metsä on osa suurempaa kokonaisuutta, jota metsäammattilaisten hoitavat osakkaiden puolesta.

Yhteismetsä jakaa saamaansa tuloa säännöllisesti osakkailleen osuuksien suhteessa. Yhteismetsä on verovelvollinen tuloistaan ja vastaa metsätalouden harjoittamisen kustannuksistaan. Yhteismetsän osakkaalleen jakama ylijäämä on hänelle verovapaata tuloa.

Horizontal divider

​Esimerkki, sukupolvenvaihdos

 

Lähtötilanne

Metsänomistaja Antti (70 vuotta) omistaa 52 hehtaarin Mäntylä -tilan, johon kuuluu metsämaan lisäksi talouskeskus rakennuksineen. Rakennukset ovat perheen vapaa-ajan käytössä. Antilla on kaksi lasta, Saara ja Otto. Antti haluaa lahjoittaa metsää molemmille lapsilleen.

Antti päättää liittää 50 hehtaarin suuruisen metsäalueen yhteismetsään ja jättää itselleen tilalla sijaitsevat rakennukset ja noin 2 hehtaarin maa-alueen pihapiiriksi. Yhteismetsään liitettävän alueen arvo on 300.000 euroa, ja se saa arvoaan vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia, esimerkissä 1200 osuutta.

Maanmittaustoimituksessa yhteismetsäosuuksille muodostetaan kolme osakaskiinteistöä, joista kahteen tulee 300 osuutta ja yhteen 600 osuutta. Antti päättää sen jälkeen lahjoittaa Saaralle 300 osuutta ja Otolle 300 osuutta. Antti jättää toistaiseksi omistukseensa 600 osuutta ja saa niistä tuloa yhteismetsästä. Antilla on jo suunnitelma, että joidenkin vuosien kuluttua hän lahjoittaa loputkin osuudet lapsilleen.

Antin metsäalue liitettiin yhteismetsään
 

​Osakas Osakaskiinteistö ​Osuudet ​Arvo
​Antti ​Koivu RN:o 3:4 ​600 ​150.000 €
​Antti ​Kuusi RN:o 3:5 ​300 ​75.000 €
​Antti ​Honka RN:o 3:6 ​300 75.000 €

 

Sukupolvenvaihdos lahjoittamalla yhteismetsään
  

​Osakas Osakaskiinteistö ​Osuudet ​Arvo
​Saara ​Kuusi RN:o 3:5 ​300 ​75.000 €
​Otto ​Honka RN:o 3:6 ​300 ​75.000 €

 

Saarasta ja Otosta tulee yhteismetsän osakkaita, jonka myötä he saavat tuloa yhteismetsästä jaettavasta ylijäämästä. Yhteismetsä hoitaa osakkaiden puolesta kaikki metsätalouden toimet ja maksaa verot yhteismetsän tuloksesta. Yhteismetsän jakama ylijäämä on osakkaalle verovapaata tuloa.

Molemmat lapset saavat 75.000 euron arvoisen lahjan. Lahjavero I-veroluokassa 7100 euroa per lahjansaaja.