Kuolinpesä

Yhteismetsä on oiva ratkaisu myös kuolinpesille, joissa yhteisten asioiden hoitaminen ja päätöksenteko koetaan vaikeaksi. Kuolinpesässä metsien hoito ja hakkuut ovat saattaneet jäädä liian vähälle ja perinnönjaon toteuttaminenkin viivästyä.

Yhteismetsään liittyminen tekee kuolinpesän metsäasioiden hoitamisesta helppoa. Yhteismetsän osakkaana kuolinpesä saa säänöllisesti yhteismetsän jakamaa ylijäämää. Osituksessa ja perinnönjaossa rahavarojen jakaminen osakkaiden kesken on usein hyvin selkeää.

​Kuolinpesän metsän liittäminen yhteismetsään auttaa pesän osakkaita myös perinnönjaon toteutuksessa. 

Alueen liittämisen jälkeen kuolinpesän yhteismetsäosuuksia on helppo käsitellä mahdollisessa osituksessa ja jakaa perinnönjaossa perillisille. Tällöin on helppo myös lopettaa kiinteistön yhteisomistussuhde.

 

 

Horizontal divider

​Esimerkki, kuolinpesä

Lähtötilanne

Sisarukset, Pertti, Maija, Jukka ja Anni, ovat kuolinpesän osakkaita. Kuolinpesän varoihin kuuluu 50 hehtaarin Ahola -niminen metsätila. Jukka on hoitanut kuolinpesän metsäasioita ja veroilmoitukset, mutta hän on kokenut yhteisten asioiden hoitamisen välillä työlääksi. Metsän osalta sisarukset eivät ole päässeet perinnönjaossa eteenpäin. Metsätilan arvo 300.000 euroa. Kukaan sisaruksista eikä heidän lapsistakaan ole halukas ostamaan tilaa omiin nimiinsä. He eivät myöskään halua pirstoa tilaa pieniin palstoihin.

Kuolinpesän osakkaat päättävät liittää metsätilan yhteismetsään. Yhteismetsään liitettävä alue saa arvoaan vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia, esimerkissä 1200 osuutta. Maanmittaustoimituksessa yhteismetsäosuuksille muodostetaan neljä osakaskiinteistöä, joista kuhunkin tulee 300 osuutta.

Kuolinpesän metsä liitettiin yhteismetsään 
 

​Osakas Osakaskiinteistö ​Osuudet ​Arvo
Kuolinpesä ​Kuusi-Ahola RN:o 2:2 ​300 ​75.000 €
Kuolinpesä ​Mänty-Ahola RN:o 2:3 ​300 ​75.000 €
Kuolinpesä ​Koivu-Ahola RN:o 2:4 ​300 75.000 €
​Kuolinpesä​Haapa-Ahola RN:o 2:5​300​75.000 €

 

 Perinnönjaossa jaettiin osakaskiinteistöt perillisille


Perinnönjaossa kukin kuolinpesän osakas sai omistukseensa 300 yhteismetsäosuutta sisältävän osakaskiinteistön, joiden myötä heistä tuli yhteismetsän osakkaita.  

​Osakas Osakaskiinteistö ​Osuudet ​Arvo
​Pertti ​Kuusi-Ahola RN:o 2:2 ​300 ​75.000 €
Maija ​Mänty-Ahola RN:o 2:3 ​300 ​75.000 €
​Jukka​Koivu-Ahola RN:o 2:4​300​75.000 €
​Anni​Haapa-Ahola RN:o 2:5​300​75.000 €

 

Pertti, Maija, Jukka ja Anni saavat jatkossa yhteismetsäosuuksien perusteella yhteismetsän osakkailleen jakamaa tuloa. Yhteismetsä hoitaa osakkaiden puolesta kaikki metsätalouden toimet ja maksaa verot yhteismetsän tuloksesta. Yhteismetsän jakama ylijäämä on osakkaalle verovapaata tuloa.