Yhteismetsien taloudellisia tunnuslukuja

Sijoitustuotto kuvaa pääomalle saatua vuotuista tuottoa prosentteina. Laskenta perustuu yhteismetsän liiketulokseen, pystypuuston kasvun kautta syntyneisiin arvonmuutoksiin ja pääomaan.

Esitetyissä sijoitustuottolaskelmissa on sivuutettu vuotuisista kantohintojen muutoksista johtuva koko puustopääoman arvon muutos. Tällöin metsän tuottoon vaikuttavina osatekijöinä ovat tarkastelussa tulot, kustannukset ja pystypuuston nettokasvun arvo. Näin saatu metsän tuotto on suhteutettu puustopääomaan, metsän kaavamaiseen markkina-arvoon.

Tutustu avainlukujen selitteisiin »

 

Aloita yhteismetsään liittyminen tästä! 

Horizontal divider

​Itä-Suomen yhteismetsä

Reaalinen sijoitustuotto ilman kantohintojen muutosta, %

Sijoitustuotto, Itä-Suomi 

Kaakkois-Suomen metsäkeskusalueen yksityismetsät, %Sijoitustuotto, Itä-Suomi

Lähde: Luken tilastot

Horizontal divider

​Keski-Suomen yhteismetsä

​Reaalinen sijoitustuotto ilman kantohintojen muutosta, %

Sijoitustuotto, Keski-Suomi 

​Keski-Suomen metsäkeskusalueen yksityismetsät, %Sijoitustuotto, Keski-Suomi

Lähde: Luken tilastot

​​​​

Horizontal divider

​Länsi-Suomen yhteismetsä

Reaalinen sijoitustuotto ilman kantohintojen muutosta, %

Sijoitustuotto, Länsi-Suomi

​Lounais-Suomen metsäkeskusalueen yksityismetsät, %Sijoitustuotto, Länsi-Suomi

Lähde: Luken tilastot

Horizontal divider

​Pohjanmaan yhteismetsä

Reaalinen sijoitustuotto ilman kantohintojen muutosta, %
 

Sijoitustuotto, Pohjanmaa

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäkeskusalueen yksityismetsät, %Sijoitustuotto, Pohjanmaa

Lähde: Luken tilastot